Ngôn Tình


 

***

Gia Hữu Chính Thái  —  Song Tam

***

Chạy Trời Không Khỏi Nắng  —  Dĩ Bất Tái Thị Anh Lạc

***

Bình Phàm Thanh Xuyên Nhật Tử  —  Loeva

***

Advertisements