Trọng Sinh Chi Nịch Ái — Hoàn Hoàn


 

 

| Tác giả |   Hoàn Hoàn

 

| Edit |    radi

 

| Thể loại |    đam mỹ, (ngụy) huynh đệ văn, hiện đại, trọng sinh, HE

 

| Độ dài |     54 chương

 

 

 

 

 

Văn án

 

 

Chương 1  Chương 2   Chương 3   Chương 4   Chương 5

Chương 6   Chương 7   Chương 8  Chương 9

Chương 10

 

 

Chương 11   Chương 12   Chương 13   Chương 14   Chương 15

Chương 16   Chương 17   Chương 18   Chương 19

Chương 20

 

 

Chương 21   Chương 22   Chương 23   Chương 24   Chương 25

Chương 26   Chương 27   Chương 28   Chương 29

Chương 30 

Advertisements