Muốn Xảy Ra Chuyện Thì Đã Sớm Xảy Ra Chuyện Rồi — Áo Ba Lỗ Xanh Trắng


 

 

 

| Tác giả |    Áo Ba Lỗ Xanh Trắng

 

 

| Edit |   radi

 

 

| Thể loại |  đam mỹ, đô thị.

 

 

| Độ dài |   26 chương

 

 

 

 

 

 

Văn án

 

 

Đây là câu chuyện của một tên đàn ông miệng lưỡi độc địa.

 

“Anh đợi đến sinh nhật ba mẹ anh mà nói câu này, xem họ có đánh chết anh không.”

 

Đây là câu chuyện của một tên đàn ông miệng lưỡi độc địa sống gian khổ trên trần thế.

 

“Làm địa chủ, làm địa chủ, làm đại địa chủ có thể mua xe mua nhà mua đất.”

 

Đây là câu chuyện của một tên đàn ông miệng lưỡi độc địa sống gian khổ trên trần thế cuối cùng cũng tìm được gia đình của mình.

 

“Anh so với cậu ta làm quái gì, so được sao? Hai đứa tôi quen nhau mấy chục năm, muốn xảy ra chuyện thì đã sớm xảy ra chuyện rồi, còn chờ tới bây giờ chắc?”

 

Đây là một câu chuyện máu chó, chính là như vậy.

 

(máu chó: dùng để chí những chuyện tình tiết cũ, nội dung cốt truyện ấu trĩ)

P/S: Bạn cứ đặt cục gạch trước. Bao giờ làm xong Trọng Sinh bạn sẽ làm luôn truyện này 8->

Advertisements